Logo
 
   
ตรวจสอบผลการทดสอบ
พิมพ์ใบรับรองสอบมาตรฐาน
   
Home
   
 

คำแนะนำในการทำข้อสอบ
  • ข้อสอบแต่ละชุดสามารถเข้าสอบได้เพียงครั้งเดียว
  • ทำการกรอกรหัสนักศึกษา, ชื่อ-สกุล และเลือกชุดข้อสอบให้เรียบร้อย
  • เมื่อ กดปุ่มทำข้อสอบ จะเข้าสู่การสอบและเริ่มจับเวลาทำข้อสอบทันที
  • ข้อสอบเป็นแบบ 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
  • ใช้เมื่อต้องการส่งคำตอบแต่ละข้อ
  • ใช้เมื่อต้องการข้ามไปยังข้อถัดไป
  • ใช้เมื่อต้องการจบการสอบ
  • ห้ามกดปุ่ม F5 (Refresh) เด็ดขาด
 
Copyright © 2008 Exam system 1.2 All Rights Reserved. [Last update : October 21,1008]
Nakhon Pathom Rajabhat University.